Ubezpieczenie emerytalne – informacje

Powszechne ubezpieczenie państwowe

Powszechne ubezpieczenie państwowe

W przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę lub gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna opłacamy jako pracodawca ubezpieczenie na rzecz państwa. Jest to powszechne ubezpieczenie emerytalne, które trafia do zakładu ubezpieczeń społecznych, a następnie jest wydawane na emerytury osób, które obecnie pobierają ten rodzaj świadczenia. Można powiedzieć, że wydając z naszej pensji tego rodzaju kwoty zbieramy na to, by w przyszłości osiągnąć możliwość uzyskiwania tego samego rodzaju świadczenia od państwa na podstawie wysokości dochodów, które podczas okresu naszej pracy uzyskiwaliśmy.

Jest to jeden z rodzajów ubezpieczenia na rynku, który nie ma charakteru dobrowolnego, czyli każda osoba na rynku zatrudniona na podstawie konkretnych przepisów prawnych ten rodzaj ubezpieczenia musi opłacać. Patrząc, jednak na obecny system emerytalny, który w swoim założeniu opiera się na koncepcji zastosowanej po raz pierwszy w Prusach, iż pracujący płacą na emerytów i biorąc pod uwagę spadek dzietności w Polsce. Nie należy w tym względzie spodziewać się, że emerytura w postaci świadczenia od państwa w jakimkolwiek stopniu pozwoli nam zachować poziom życia jaki mieliśmy pracując. W związku z tym w tym względzie warto decydować się, także na inne formy oszczędzania, które byłby w stanie zgromadzić na naszą rzecz kapitał zwiększający nasze środki finansowe, gdy już przestaniemy pracować.

Read More

Odkładanie pieniędzy na drugi filar

Odkładanie pieniędzy na drugi filar

W przypadku ubezpieczeń emerytalnych mamy do czynienia z trzema filarami. Gdzie dwa z nich są obowiązkowe. Między innymi do nich należy tak zwany drugi filar, który funkcjonuje w postaci funduszy, które otrzymują od zakładu ubezpieczeń część naszej składki, aby następnie inwestować ją na rynku, tak aby ją dla nas pomnażać. Idea, choć na pewno mająca na celu znaczne uniezależnienie nas od emerytur w postaci świadczenia od państwa w postaci składek przyszłych pracowników. Niestety nie przynosi właściwych, jak na razie efektów. Jak na razie fundusze te nie osiągają zysków, jakich należałoby się po nich spodziewać. Jednak należy pamiętać, iż pracując, czy chcemy, czy nie będziemy musieli w tym względzie zdecydować się na jeden z funduszy. W przeciwnym razie zostaniemy przez specjalny system wylosowani do dowolnego w tym względzie na rynku filaru, który uczestniczy w tym programie.

W związku z tym możemy być wylosowani, także do takich podmiotów, które osiągają na tym polu bardzo niekorzystne wyniki, czyli w perspektywie czasu tracą nasze środki finansowe. W związku z tym od razu warto sprawdzić rankingi tego rodzaju funduszy, aby nie narażać się na niepotrzebne w tym względzie starty. Tym bardziej, że zmiana filaru wymaga od nas poświęcenia na ten cel pewnej ilości czasu i to znacznie większej, niż w przypadku samego dokonania wstępnego wyboru. W takiej sytuacji najlepiej, gdy odprowadzane dla nas pieniądze z naszej pensji od razu zarabiały odpowiednie środki finansowe na rynku inwestycji.

Read More

Trzeci filar i jego perspektywy

Trzeci filar i jego perspektywy

Program zbierania na emerytury ma, także w swoim zakresie nieobowiązkowy składnik w postaci trzeciego filaru, gdzie możemy oszczędzać na dowolnie wybranych funduszach nasze środki finansowe. W tym względzie w żadnym stopniu nie jesteśmy ograniczeni, ani co do konkretnego wyboru określonego funduszu, ani odprowadzanych na ten cel kwot. Jednak na pewno musimy zdawać sobie w tym przypadku sprawę z tego, że tego rodzaju środki musimy odprowadzać sami z naszych własnych nadwyżek, które sami rozdysponujemy z naszego budżetu domowego.

W związku z tym warto się zastanowić nad tym, czy jest to najlepszy spsoć na oszczędzanie na emeryturę. Niestety na rynku trzeciego filaru mamy do czynienia z różnymi wynikami finansowymi, które nie zawsze są zadowalające. Dodatkowo wiele funduszy na tym rynku pobiera niestety wysokie prowizje za prowadzenie na naszą rzecz rachunku. W związku z tym warto tego rodzaju decyzję w odpowiedni sposób przemyśleć zanim zaczniemy odkładać swoje pieniądze w ten sposób. Na pewno warto poszukać na rynku takich funduszy, które nie pobierają prowizji od nas stale, gdyż to znacznie będzie uszczuplać, zwłaszcza na początku nasz kapitał. W tym względzie najlepiej, jeśli taka prowizja zostanie z naszego konta odprowadzona jedynie jednorazowo. W takiej sytuacji znacznie mniej pieniędzy będziemy tracili w przyszłości z już ubieranego kapitału. Oczywiście najważniejsze jest, by dany fundusz osiągał zadowalający zysk w długiej perspektywie czasu.

Read More

Czy warto oszczędzać pieniądze na emeryturę

Czy warto oszczędzać pieniądze na emeryturę

Będąc osobami młodymi nie zawsze zastanawiamy się nad tak odległymi sytuacjami, jak ta gdy będziemy już emerytami. Na pewno, jednak w przypadku oszczędności właśnie na emeryturę im wcześniej zaczniemy oszczędzać takie pieniądze tym łatwiej będzie nam później przychodziło osiąganie z nich długoterminowych zysków, które będą dla nas zadowalające. W związku z tym im wcześniej zdecydujemy się na konkretny fundusz tym większy kapitał nawet z mniejszych wpłat będziemy w stanie osiągnąć. Generalnie przy wpłatach rzędu stu, dwustu złotych, czyli najniższych jakie są możliwe w tego typu funduszach warto decydować się na tego typu oszczędzanie najpóźniej po trzydziestce, by kapitał można było kumulować co najmniej przez okresach całego naszego życia zawodowego.

W takiej sytuacji po przejściu na emeryturę kapitał, który w ten sposób zgromadzimy będzie mógł w znaczący sposób poprawić naszą sytuację materialną w stosunku do tego, co dostaniemy od państwa w postaci świadczeń emerytalnych. Generalnie założeniem tego rodzaju oszczędności jest to, by na emeryturze utrzymać poziom życia jaki mieliśmy w okresie zawodowym. Takie oszczędzanie można na pewno podjąć w każdym momencie, ale musimy zdawać sobie sprawę, że im później się zdecydujemy tym większe kwoty będziemy musieli na takie ubezpieczenie emerytalne przeznaczać, by osiągnąć odpowiedni zysk, zwłaszcza unikając strat jakie pojawiają się w momentach dekoniunktury na rynku finansowym.

Read More

Budowanie kapitału na starość

Budowanie kapitału na starość

Poziom życia na emeryturze w znacznym stopniu będzie zależał od nas samych. Niestety patrząc całościowo na system emerytalny powszechny nie można spodziewać się tego, że będzie w stanie zagwarantować nam odpowiedni poziom życia na emeryturze. W szczególności, gdy w pewnym momencie pojawi się kryzys gospodarczy, który nałoży się na nadal istniejący kryzys demograficzny. System, który wymyślił Bismarck sprawdza się jedynie w sytuacji, gdy jest znacząca liczba urodzin. Tak, że na jedna osobę na emeryturze przypada, co najmniej kilka osób, które w danym momencie odprowadzają składkę emerytalną. W przeciwnym razie tego rodzaju system staje się nierentowny.

Na pewno zanim zdecydujemy się na odkładanie na emeryturę pieniędzy warto zdawać sobie sprawę, że tak wyglądający system emerytalny nie jest w stanie zapewnić na w żaden sposób godziwej emerytury, gdy już przestaniemy pracować. W związku z tym warto budować kapitał, który przynajmniej w części będzie w stanie zwiększyć nasze środki finansowe na starość. W tym względzie mamy do wyboru sporo opcji, czyli począwszy od ubezpieczeń na życie z opcją, w której część składki jest inwestowana na przyszłą emeryturę, czy wydatki, a skończywszy na typowych trzecich filarach, czyli funduszach, które zajmują się pomnażaniem na naszą rzecz kapitału na rzecz przyszłych eme5rytur. W tym względzie taki kapitał zarówno będziemy mogli pozyskać w przyszłości w całości, jak i w transzach, tak jakbyśmy otrzymywali właśnie dodatkową emeryturę.

Read More

Korzystanie z pieniędzy odkładanych na emeryturę

Korzystanie z pieniędzy odkładanych na emeryturę

W przypadku, gdy zdecydowaliśmy się odkładać środki finansowe w trzecim filarze. Innymi słowy w postaci dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego w funduszach inwestycyjnych. Rozwiązaniem w tym przypadku często bardzo korzystnym może być to, iż po jakimś czasie z takich pieniędzy możemy korzystać. Warto, więc sprawdzać na jaki minimalny okres składania takich pieniędzy w funduszu się zdecydowaliśmy podpisując umowę. Na pewno w tym względzie różny możemy ustalić czas maksymalnego odkładania, a całkowicie inny będzie ustalony czas minimalny, po którym możemy pobrać nasze pieniądze.

Na pewno w wielu sytuacjach mogą to być przydatne środki finansowe. W związku z tym nawet, jeśli nie zdecydujemy się na odkładanie do końca naszych pieniędzy jedyną stratą jaką na tym polu poniesiemy będzie konieczność z naszej strony uiszczenia podatku, czyli tak zwanego podatku belki od zysków kapitałowych. W wielu przypadkach nie musi być on wcale wysoki. W zależności od tego jaką kwotę włożyliśmy i jaki zysk osiągnęliśmy. Oczywiście dziewiętnaście procent zawsze będzie pobrane od sumy, którą zyskaliśmy. W związku z tym nie zawsze takie wcześniejsze pobranie pieniędzy jakie odkładaliśmy będzie dla nas opłacalne. Jednak w sytuacjach krytycznych, czy też jakiś problemów finansowych zawsze może to stanowić dla nas pewnego rodzaju rezerwę finansową, którą w takim okresie uruchomimy z pieniędzy, które odkładaliśmy.

Read More