Kredyty konsolidacyjne

Udzielanie kredytu lub pożyczki

24Omawiając różnice między kredytem a pożyczką, nie można zapomnieć o tym, kto jest uprawniony do ich udziela. Bowiem w tym zakresie, też zasady są zupełnie inne w przypadku obu tych instytucji. Warto podkreślić, że kredytu może udzielić tylko i wyłącznie jedna instytucja finansowa jaką jest bank. Natomiast pożyczki może udzielić osoba fizyczna i osoba prawna, czyli np. sąsiad, znajomy lub oczywiście również bank. Warto także wiedzieć, że umowa kredytu musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Oznacza to, że nie można zatem udzielić kredytu ustnie, bo wtedy umowa jest nieważna. Zupełnie inaczej prawo traktuje pożyczkę. Umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie. Dopuszczalna jest więc forma ustna, pisemna a jeśli strony sobie tego życzą, może to być nawet forma aktu notarialnego. To oczywiście zależy od wartości pożyczki i od tego, jakim zaufaniem darzy pożyczkodawca swojego pożyczkobiorcę. Należy jednak pamiętać, żeby umowę pożyczki na kwotę powyżej 500 zł., zawrzeć w formie pisemnej, bo ustna nie będzie ważna i w sądzie niewiele się wskóra, bo sąd nie dopuści zeznań świadków ani ich przesłuchań.

Różnica miedzy kredytem a pożyczką jest taka, że pożyczki można udzielić w formie pieniędzy – wtedy jest to pożyczka gotówkowa, lub rzeczy. W odróżnieniu od pożyczki, kredyt może być tylko pieniężny. Różnice w tych obu instytucjach są więc znaczne i nie należy mylić tych pojęć.

Read More

Rodzaje kredytów

biznesNa rynku finansowym funkcjonuje wiele rodzajów kredytów. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego z jakiego wachlarzu usług kredytowych możemy dziś korzystać. Możemy przebierać w wielości produktów finansowych, w zależności od naszych potrzeb i celów. Jednak warto się dobrze zastanowić nad warunkami przyznania kredytu. Kredyty można podzielić ze względu na krótkoterminowe, czyli spłacane w okresie 1 roku, średnioterminowe o spłacie w okresie do 3 lat, oraz długoterminowe do spłacenia w czasie dłuższym niż 3 lata.

W zależności od celu na jaki chcemy przeznaczyć kredyt, może on być kredytem odnawialnym w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Możemy także wybrać kredyt gotówkowy, zwykle określany jako kredyt na cele konsumpcyjne. Oznacza to, że nie musimy określać na co będzie przeznaczony. Istnieje również kredyt ratalny, który możemy zaciągnąć w banku za pośrednictwem sklepu, aby sfinansować za jego pomocą zakup konkretnego towaru. Najczęściej z branży AGD i RTV.

Zasada jest taka, że bank przekazuje sprzedawcy całą równowartość ceny, a my płacimy bankowi w ratach, oczywiście wraz z odsetkami. Możemy też zaciągnąć kredyt samochodowy, który przeznaczymy na zakup samochodu. Oczywiście jest to spora kwota wiec wymaga wielu formalności i specjalnych zabezpieczeń. Osoby marzące o własnym mieszkaniu lub domu mogą zaciągnąć kredyt hipoteczny, który będą spłacać w ciągu kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat. Istnieje jeszcze kredyt konsolidacyjny oraz kredyt udzielany za pomocą karty kredytowej.

Read More

Wcześniejsza spłata kredytu

sparschwein mit taschenrechnerKlienci banków którzy mają na głowie długi, wysokooprocentowany kredyt często zastanawiają się czy dysponując gotówką, mogą spłacić kredyt przed terminem i czy da to im jakieś wymierne korzyści? Otóż tak, o ile nie jest to oczywiście kredyt hipoteczny. W przeciwieństwie do kredytów hipotecznych, kredyt konsumencki można bez większych formalności spłacić przed terminem. Ponadto, bank nie ma w takiej sytuacji prawa do żądania prowizji lub zapłaty kary umownej. Zasadą jest, że termin, w jakim zobowiązanie kredytowe powinno zostać spłacone, określa umowa. Jednak jednym z przywilejów kredytobiorców w przypadku zaciągnięcia kredytu konsumenckiego, jest możliwość jego wcześniejszej spłaty.

I rzeczywiście warto się na to zdecydować, przestrzegając kilku bardzo ważnych zasad. Ważne jest, aby termin dokonania spłaty odpowiadał terminom wnoszenia rat. Ponadto, warto wziąć pod uwagę, że obowiązkiem konsumenta jest powiadomienia swojego banku o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu najpóźniej w terminie 3 dni przed wpłatą. Warto wiedzieć, że jeżeli kredyt spłacony został przed terminem, to konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu. Po wykonaniu spłaty warto także zadbać o rozliczenie z bankiem, aby mieć pewność, że nie jesteśmy już zobowiązani do żadnych wpłat. Takie rozliczenie z konsumentem powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty kredytu.

Read More

Unijne zmiany w kredytach

taschenrechnerUnia Europejska coraz głębiej wkracza w nasze życie. Jest obecna już w wielu dziedzinach. Ostatnio rozpanoszyła się też w naszych finansach. Wprawdzie Euro jeszcze nie mamy, ale weszła już w życie unijna dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki. Do wdrożenie przepisów dyrektywy, przyjętej przez Parlament Europejski i Radę 23 kwietnia 2008 roku, zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie UE. Nowe przepisy ułatwią zaciąganie kredytów konsumenckich w innych krajach Unii oraz ujednolicą ochronę konsumentów.

Zasady, na jakich udziela się w Polsce kredytów do kwoty 80 tys. złotych lub jej równowartości w walucie obcej, reguluje obecnie ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 roku. Nowe przepisy reguluję natomiast wszystkie kredyty o wartości do 75 000 euro, czyli do ponad 300 tys. zł. w zależności od kursu euro. Warto podkreślić, że konsument zwierający umowę kredytową ma prawo w ciągu 10 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny. Ponadto, w banku powinniśmy otrzymać wzór oświadczenia w tej sprawie.

Unijna dyrektywa wydłuża ten czas do 14 dni. Wprowadza ona także Ujednolicony Formularz Kredytowy, który ma pomóc klientom podjąć świadomą decyzję i porównać ofertę banku z innymi. Ponadto, dyrektywa wprowadza także obowiązek badania zdolności kredytowej konsumenta przed udzieleniem kredytu przez wszystkie instytucje udzielające pożyczek. Obecnie taki obowiązek spoczywa jedynie na bankach.

Read More

Całkowity koszt kredytu

Cashes and percent on weights. Isolated 3D imageKoszty kredytów są bardzo różnorodne. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, na jaki cel zaciągamy kredyt. Ważne jest także, jaka jest wysokość odsetek i na jaki okres kredytowania się zdecydujemy. No i oczywiście od banku, który się dobrze zareklamuje oraz pracownika, który zapewne potrafi nas tak zagadać, że nie wyjdziemy z banku bez długoterminowego kredytu z ubezpieczeniem i innymi kosztownymi usługami dodatkowymi. Przy zaciąganiu kredytu, zwykle bierzemy pod uwagę jego oprocentowanie.

Jednak na całkowity koszt kredytu składa się jeszcze wiele innych elementów. W przypadku kredytu konsumenckiego są to: odsetki i opłaty: przygotowawcza, wstępna, opłaty manipulacyjne i administracyjne związane ze sporządzeniem umowy, koszty dotyczące oceny naszej zdolności kredytowej, koszty związane z zabezpieczeniem oraz prowizje. Jasno reguluje tę kwestię ustawa o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001r., która określa procentowo łączną kwotę wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki.

Ważne jest jednak, że według przepisów, ta kwota nie może jednak przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego. Do obliczenia tej kwoty procentowej nie bierze się pod uwagę udokumentowanych lub wynikających z innych przepisów prawa kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń, w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu.

Read More

Okres kredytowania

rekoDecydując się na zaciągniecie kredytu, warto dobrze zastanowić się nad okresem kredytowania. Zasada jest prosta. Im krótszy okres kredytowania, tym niższe koszty kredytu. Reklamy i plakaty nie podają dokładnych obliczeń, dzięki którym od razu będziemy wiedzieć, jaki koszt kredytu poniesiemy. Banki chwalą się tylko niskim oprocentowaniem, nie wspominając o prowizji i opłacie przygotowawczej, które oczywiście znacznie powiększają rzeczywisty koszt kredytu. O tym dowiadujemy się dopiero podczas wizyty w banku, która zwykle jest dla nas sporym rozczarowaniem, bo okazuje się, że wszystko jest znacznie droższe, niż się spodziewaliśmy. Jak więc uniknąć przykrych niespodzianek?

Warto zdać sobie sprawę z tego, że bank w reklamach podaje najniższa opcję i najbardziej korzystne oprocentowanie. Jednak każdego klienta traktuje indywidualnie, więc mogą być spore rozbieżności w kwotach i procentach. Ocenia się przede wszystkim rzetelność kredytobiorcy i okres kredytowy. W większości banków obowiązuje ta sama zasada. Kredyty gotówkowe udzielane na krótszy okres, np. do roku, są niżej oprocentowane. Ponadto, z dłuższym okresem kredytu wiąże się nie tylko wyższe oprocentowanie, ale zwykle również dodatkowe ubezpieczenia na życie lub od ryzyka utraty pracy, przez co kredyt staje się dużo droższy. Dlatego jeśli jest taka możliwość, wybierzmy kredyt krótszy. Przy dłuższym, odsetki i koszty poboczne mogą prawie zrównać się z pożyczonym kapitałem.

Read More