Wrzesień, 2015

Kredyty w rachunku bieżącym

nie-dzialaja-bankomaty-w-pko-bp_1_1761078425135241Bardzo często zdarza się tak, iż jeszcze nie otrzymaliśmy wypłaty, a już nie posiadamy pieniędzy a koncie.  Nie jest to sytuacja korzystna z naszej perspektywy zwłaszcza, jeśli nie posiadamy możliwości pożyczenie pieniędzy. Jeżeli jednak posiadamy stałe dochody na koncie w banku możemy postarać się o uzyskanie tak zwanego kredytu w rachunku bieżącym. W ten sposób w momencie, gdy na koncie nie będziemy posiadali własnych pieniędzy będziemy mogli korzystać ze środków przyznanych nam przez bank. Jest to rodzaj kredytu, który będzie pokryty z naszych przyszłych dochodów, które pojawią się na koncie.

Nie będziemy też płacili oprocentowania, czy też ponosili innych kosztów jeżeli spłata z naszej strony nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym. Jest to na pewno dobre rozwiązanie dla osób, które właśnie osiągają comiesięczne stałe dochody z tego samego źródła. Natomiast osoby, które nie posiadają dochodów posiadając taką możliwość niestety bardzo łatwo mogą się zadłużyć i mieć trudności ze spłatą takiego zobowiązania.

Należy pamiętać, że nie spłacone w kolejnym okresie, czyli najczęściej miesiącu tak pozyskane pieniądze będą oprocentowane, a my będziemy musieli dodatkowo spłacić odsetki narastające od całej pożyczonej w ten sposób sumy. Oprocentowanie, zaś takie najczęściej nie jest najkorzystniejsze na rynku.

Read More

Szybkie kredyty

koszty-kredytuCoraz popularniejsze na rynku stają się wszelkiego typu kredyty, które możemy pozyskać w krótkim czasie i przy minimum formalności. Takie kredyty określane są często mianem szybkich kredytów. Oferowane są one przed wszystkim stałym klientom w przypadku, których nie ma konieczności przygotowywania wniosku kredytowego, czy dostarczania dokumentów dotyczących zatrudnienia, czy uzyskiwanych dochodów. Klient, który posiada w danym banku rachunek bankowy jest dla banku, zwłaszcza jeśli ów rachunek jest wieloletni, w pełni pewnym klientem.

Oczywiście w takim przypadku bank doskonale orientuje się, co do źródeł oraz wysokości dochodów, a co za tym idzie kredyt na krótki czas i niską kwotę może być udzielony od ręki. Wynika to z faktu, że bank na bieżąco może badać zdolność kredytową klienta. Oczywiście takie kredyty najczęściej dotyczą większych sum, niż te możliwie do uzyskania w rachunku bieżącym, czy też przy użyciu karty kredytowej. Szczególnie taką ofertę proponują swoim klientom banki internetowe, czyli takie, które nie posiadają odpowiedniej ilości placówek w dużej ilości miast, czyli mają mniejsze możliwości dotarcia i pozyskania klientów. W ten sposób składając takie oferty idą po pierwsze na rękę klientom, ale z drugiej strony poszerzają bazę swoich własnych klientów i sprzedanych produktów.

Read More

Jak nie wpaść w trudności spłaty rat kredytu

m600xdNiestety coraz więcej osób wpada w dzisiejszych czasach w trudności finansowe wynikające z tego, że biorą na siebie zbyt duże zobowiązania wynikające z rat kredytów. Niestety bardzo łatwo wpaść w tak zwaną spiralę zadłużenia, ale z drugiej strony bardzo łatwo jej uniknąć. Po pierwsze posiadając jeden kredyt nigdy nie powinniśmy brać na siebie drugiego, a jeśli zamierzamy tak zrobić powinniśmy dokładnie wyliczyć nasze przyszłe zobowiązania. Po drugie nie wolno spłacać jednego kredytu środkami z drugiego. Najczęściej w takie sytuacji ten kolejny kredyt jest o wiele droższy od tego pierwszego, a co za tym idzie rosną nasze koszty.

Taką opcję można założyć tylko wtedy jeżeli w stu procentach jesteśmy pewni, że uzyskamy w przyszłości dochody, które w pełni pokryją raty nowego kredytu. Jednak takie dochody przyszłe muszą być  do uzyskania, gdy się bowiem nie pojawią stajemy przed sytuacją, że nie będziemy mogli spłacać rat droższego kredytu. Warto, także posiadając jeden kredyt nie pobierać następnego, ale starać się podjąć z bankiem negocjacje. Często banki są w stanie pójść klientowi na rękę i za zwiększenie kosztów kredytu rozciągnąć go w dłuższym okresie, a jednocześnie zmniejszając ratę. Należy pamiętać, że bank ponosi, także koszty z tak niespłaconego kredytu włącznie z tymi sądowymi.

Read More

Ocena banku to nie wszystko w minimalizacji naszego ryzyka

taschenrechnerNależy pamiętać, że banki coraz chętniej udzielają kredytów. Jednak wiele osób myli uzyskanie w banku zdolności kredytowej z własnymi możliwościami spłaty konkretnego kredytu. Warto wiedzieć, że zdolność kredytowa określa tylko nasze przeszłe dochody, a co za tym idzie określa możliwości, które posiadamy w danej chwili. Nie ocenia ona zatem w żaden sposób tego w jakiej sytuacji się znajdujemy, czyli jakie są nasze przyszłe możliwości osiągania dochodu. Tylko, zatem my sami możemy określić na przykład ryzyko utraty przez nas pracy, bo znamy środowisko w jakim pracujemy. Ponadto w żadnym razie nie powinniśmy do naszych możliwości finansowych doliczać dochodów, które uzyskujemy  z jakiejś dodatkowej działalności. Bank może wziąć to pod uwagę i zwiększyć nam kwotę kredytu, ale z naszej perspektywy takie dochody, które łatwo stracić powinny być przez nas traktowane z dużą niepewności.

W taki sposób wiele osób szacując swoje dochody na przykład doliczając premie uzyskiwane za wyniki wpada w przyszłości w spirale zadłużenia, gdy okazuje się, że takie czasowo osiągane dochody przestają się pojawiać. Z naszej perspektywy  biorąc każdy kredyt powinniśmy zachowywać dozę sceptycyzmu i zakładać także scenariusze pesymistyczne, które mogą się wydarzyć w naszej przyszłości, a które mogą sprawić kłopoty w spłacie kredytu.

Read More

Zdolność kredytowa

kredyt-czy-leasingKażdy bank zanim przyzna nam jakikolwiek kredyt ocenia nasze możliwości do jego spłaty w przyszłości. W ten sposób obliczana jest zdolności kredytowa kredytobiorcy, która ma chronić bank przed udzielaniem kredytów osobom, czy podmiotom, które nie mają określonych dochodów, z których mogłyby zostać pokryte przyszłe zobowiązania. Wiele osób na przykład całkowicie nie kwalifikuje się do uzyskania zdolności kredytowej nawet posiadając odpowiednie fundusze. Wiele banków nie udziela na przykład kredytów osobom, które przekroczyły sześćdziesiąty piąty rok życia, a już zwłaszcza siedemdziesiąty.

Wynika to z faktu, że bank zabezpiecza się na ryzyko śmierci takiego klienta, która oczywiście zamyka umowę z bankiem, a co za tym idzie powoduje stratę przydzielonych środków finansowych z perspektywy banku. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju uzyskanego przez bank zabezpieczenia. Im ono wyższe tym chętniej bank udziela kredytu. Najniżej w tym rodzaju kryterium soją oczywiście dochody uzyskiwane ze stosunku pracy, gdyż je łatwo utracić. Dla banku najlepszym zabezpieczeniem nawet przy dużych kwotach są nieruchomości, a w następnej kolejności ruchomości, czy też inne posiadane wartościowe rzeczy. Im trudniej zbywalna rzecz tym wyższą wartość zabezpieczenia daje, czyli zmniejsza ryzyko jakie ponosi bank.

Read More