Zakup ubezpieczenia OC

Zakup ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej musi posiadać każdy pojazd zarejestrowany na polskich drogach. Ten rodzaj ubezpieczenia jest przypisany do pojazdu, a nie do kierowcy, co wielu kierowców myli, gdy kupuje pojazd używany. W przypadku pojazdu używanego jaki posiadał już właściciela, czyli był zarejestrowany na polskim rynku, musimy przede wszystkim liczyć się z koniecznością zmiany firmy ubezpieczeniowej lub korzystania z polisy jaką posiada już dany samochód, jaki kupujemy. Gdy chcemy zrezygnować z posiadanej przez dany pojazd plisy ubezpieczeniowej musimy złożyć wypowiedzenie takiej polisy. Nie wypowiadając umowy, a kupując drugą polisę będziemy w takiej sytuacji zmuszeni do opłacania składek dwóch różnych polis. Polisa ubezpieczeniowa OC zawsze obowiązuje przez rok czasu. Wielu ubezpieczycieli jest w stanie zapewnić nam niższą cenę tego ubezpieczenia, jeśli zdecydujemy się opłacić całość składki jednorazowo. Jeśli chcemy zrezygnować z firmy ubezpieczeniowej w jakiej posiadamy polisę na przyszły rok, również musimy złożyć wypowiedzenie. Obecnie o terminie w jakim wygasa polisa powinno nas poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, co wynika z nowych przepisów prawa w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów OC.

Read More

Ubezpieczenia w podróży

Ubezpieczenia w podróży

Podczas podróży jesteśmy w stanie korzystać z różnych rodzajów ubezpieczeń. Jedne z nich są w stanie chronić nas osobiście, możemy również chronić nasz bagaż, czy pojazd. Im udajemy się do bardziej egzotycznego kraju tym powinniśmy lepiej zadbać o posiadanie odpowiednich ubezpieczeń. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w krajach egzotycznych możemy spotkać się z bardzo wysokimi kosztami jakie związane są z korzystaniem ze służby zdrowia. W przypadku jakichkolwiek kolizji drogowych możemy być również zmuszeni do płacenia wysokich odszkodowań. Im kraj do jakiego się udajemy generuje większe ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej, tym musimy się liczyć z koniecznością płacenia znacznie wyższych składek ubezpieczeniowych.

Wiele rodzajów ubezpieczeń, choćby komunikacyjnych, jakie możemy kupić na polskim rynku jest w stanie działać również na terenie krajów unijnych. W takiej sytuacji nie musimy decydować się na kupowanie dodatkowych ubezpieczeń. Na terenie krajów europejskich jesteśmy w stanie bez większych przeszkód dokupić ubezpieczenie jakie jest w stanie chronić nas w czasie podróży. Takie ubezpieczenie przyda nam się zarówno w przypadku podróży służbowej, jak i wyjazdu na wakacje, czy urlop.

Read More

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Na polskich, ale również europejskich drogach dochodzi do wielu wypadków. Jest to jedna z plag jakie działają w krajach rozwiniętych, gdzie wielu obywali ma dostęp do własnego pojazdu. Każdego roku wypadki samochodowe prowadzą do licznych śmierci, ale także poważnych urazów. Z tego powodu zawsze warto jest w przypadku posiadania własnego pojazdu, posiadać również odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. W ten sposób jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć ryzyko ponoszenia z jednej strony wysokich wydatków na konieczne do zapłacenia odszkodowania, z drugiej strony na leczenie.

Na rynku ubezpieczeń samochodów, możemy znaleźć bardzo różnorodne produkty. Z jednej strony możemy korzystać z ubezpieczenia AC, jakie ma bardzo szeroki zakres. W jego przypadku możemy z jednej strony chronić pasażerów przed skutkami wypadków drogowych. Możemy również chronić pojazd przed działaniami warunków pogodowych. Ubezpieczenia AC jest w stanie również chronić nasz samochód na wypadek kradzieży, czy rozboju. Możemy również kupować pakiety ubezpieczeń w jakich najczęściej będziemy mogli korzystać również z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochronę na wypadek awarii pojazdu zapewnia nam natomiast ubezpieczenie Assistance.

Read More

Od czego zależy skład OC?

Od czego zależy skład OC?

Na rynku ubezpieczeń samochodowych korzystamy przede wszystkim z obowiązkowego ubezpieczenia jakim jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ten rodzaj ubezpieczenia jest najlepiej znany kierowcom, czyli najbardziej popularny. Składka tego rodzaju ubezpieczenia generalnie nie jest wysoka, co wynika między innymi z tego, że możemy takie ubezpieczenie opłacać w ramach jasno ustalonych warunków. Warunki ubezpieczenia OC są sprecyzowane w prawie polskim w odpowiedniej ustawie, co powoduje, że ubezpieczyciele w odróżnieniu od wielu innych produktów ubezpieczeniowych, nie mogą dowolnie ustalać regulaminów tych produktów.

Z drugiej strony różnice cenowe w składach oferowanych przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe nie są wysokie. Składka jest tym niższa, im dłuższy okres jeździmy bez powodowania wypadków drogowych. Jeśli chcemy zmniejszyć wysokość naszego ubezpieczenia OC, powinniśmy przede wszystkim szukać możliwości korzystania z towarzystw ubezpieczeniowych jakie korzystnie naliczają nam zniżki. Pomiędzy poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi mogą być różnice przede wszystkim w tempie naliczania zniżek oraz w wielkości ich utraty w przypadku, gdy wydarzy nam się kolizja drogowa.

Read More

Korzystanie z ubezpieczeń zdrowotnych

Korzystanie z ubezpieczeń zdrowotnych

Im większy mamy dostęp do nowoczesnych świadczeń zdrowotnych oraz takich usług medycznych, tym możemy znacznie lepiej chronić nasze zdrowie. Jeśli zależy nam na korzystaniu z wysokiej klasy ośrodków medycznych musimy przede wszystkim decydować się na korzystanie z ubezpieczeń prywatnych. W ten sposób z jednej strony zwiększamy ilość placówek medycznych z jakich jesteśmy w stanie korzystać. Z drugiej strony mamy również możliwość decydowania się na korzystanie z nowoczesnych placówek medycznych. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w formie prywatnej, możemy korzystać zarówno z dostępu do przychodni, ale również z leczenia szpitalnego w prywatnych szpitalach.

Obecnie coraz częściej z takich form ubezpieczenia możemy korzystać w ramach pakietów socjalnych jakie oferowane są przez poszczególnych pracodawców. Takie ubezpieczenia w większości przypadków są ubezpieczeniami grupowymi, co pozwala znacznie zmniejszyć wysokość składki jaką płacimy. Z drugiej strony jesteśmy w stanie w takim przypadku korzystać jedynie z ubezpieczeń na warunkach podstawowych, co nie zawsze jest w stanie odpowiednio nas chronić. Z tego powodu czasami warto jest decydować się na korzystanie z produktów jakie możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb.

Read More

Ubezpieczenie grupowe, a indywidualne

Ubezpieczenie grupowe, a indywidualne

Każdy produkt ubezpieczeniowy możemy dostosować do własnych potrzeb. Decydowanie się na produkty ubezpieczeniowe jakie posiadają indywidualnie przygotowane dla nas warunki z jakich możemy korzystać, najczęściej są znacznie droższe. W takich produktach ubezpieczeniowych zyskujemy znacznie większy zakres ochrony jakie płynie z takiego ubezpieczenia. Z drugiej strony dla firmy ubezpieczającej generujemy znacznie większe ryzyko, co oczywiście przekłada się na wysokość składki jaką musimy płacić. Z tego powodu lepszym rozwiązaniem bywa często korzystanie z ubezpieczenia w jego wersji podstawowej.

Z takimi ubezpieczeniami spotykamy się zarówno na rynku osób indywidualnych, jak i firm. Możemy również takie ubezpieczenia kupować w formie grupowej. W tym przypadku możliwość podpisania umów z wieloma klientami jednocześnie, sprawia że firmy ubezpieczeniowe dają przy takich produktach znacznie bardziej korzystne warunki cenowe. Z takich grupowych ubezpieczeń mogą z jednej strony korzystać rodziny, ale również pracownicy firm, czy wycieczki. W takich ubezpieczeniach możemy przede wszystkim korzystać z ogólnych warunków ochrony ubezpieczeniowej. Mamy, jednak możliwość płacenia niższej składki ubezpieczeniowej.

Read More

Ubezpieczenie i regularne oszczędzanie

Ubezpieczenie i regularne oszczędzanie

Firmy ubezpieczeniowe są również firmami finansowymi, jakie dokonują alokacji kapitału w różnych papierach wartościowych. W ten sposób również firmy ubezpieczeniowe są w stanie generować zyski jakie płyną, choćby z rynków kapitałowych. Bardzo często jesteśmy w stanie znaleźć firmy, które z jednej strony prowadzą działalność ubezpieczeniową, a z drugiej strony są w stanie również oferować nam możliwość korzystania z różnych rodzajów produktów finansowych.

W ten sposób powstają produkty finansowe, które z jednej strony pozwalają nam na korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej, a z drugiej strony dają nam również możliwość korzystania z produktu finansowego, dzięki któremu możemy oszczędzać pieniądze. Takie połączenia różnych produktów finansowych spotykamy, choćby w przypadku ubezpieczeń na życie. W ich przypadku część składki jaką wpłacamy firmie ubezpieczeniowej trafia na polisę, a reszta naszej składki jest inwestowana. Inwestycje takie mogą być przeznaczane na bardzo różne cele. Możemy w ten sposób oszczędzać na nasza przyszłą emeryturę, co jest korzystnym rozwiązaniem, gdyż wyplata pieniędzy wpłacanych na emeryturę jest zwolniona z konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych, jeśli pieniądze wypłacimy pod sześćdziesiątym piątym roku życia.

Read More